Prevádzkovateľ internetového portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb, ktoré sa zúčastnia diskusie pod záznamom. *

Diskusie (komentáre) na tomto webe sú povolené.

Povolené typy komentárov

Komentár musí spĺňať všetky tu uvedené podmienky:

 • Súvisí s témou.
 • Obohacuje / dopĺňa pôvodný obsah, prináša nový pohľad na vec.
 • Je zaujímavý a potrebný aj pre ďalších návštevníkov.
 • Je vecný, stručný a slušný.
 • Gramaticky správny – aspoň na 95% ?

Zakázané typy komentárov

Komentár obsahujúci čo i len jeden z nasledovných bodov bude odstránený:

 • Nesúvisí s témou.
 • Hodnotí obsah (záporne či kladne) bez pridania novej informácie.
 • Vyjadruje sa formou osobných invektív.
 • Obsahuje reklamu – za reklamu sa pritom považuje aj akýkoľvek odkaz (url linka) na stránku, ktorá umožňuje nákup nejakého výrobku alebo služby (e-shop).
 • Porušuje zákony ČR-SR, etické pravidlá slušnej komunikácie, alebo dobré mravy.
 • Obsahuje nadávky alebo urážky, niekoho slovne napáda alebo sa mu vyhráža.
 • Provokuje ostatných návštevníkov stránky s cieľom vyvolať emotívne, nikdy nekončiace pokračovanie diskusie.
 • Obsahuje spam alebo iné nezmysly.

Vyhradzujeme si právo nezverejniť komentár ku článku i bez udania dôvodu, ak sme presvedčený, že komentár nie je z nejakého dôvodu vhodný na zverejnenie.

 

* V zmysle záverov veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke zodpovednosti za zverejnené komentáre (diskusné príspevky) pod článkami. V prípade, ak majú návštevníci stránky možnosť písať príspevky pod články anonymne, bez spoľahlivého overenia totožnosti, za takto zverejnené príspevky nesie zodpovednosť ten, kto takéto zverejňovanie príspevkov návštevníkom stránky umožnil (t.j. prevádzkovateľ stránky).